۱۲۰۰ هکتار از شهرک کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی با بیان اینکه ۱۲۰ شهرک در نقاط مختلف کشور مراحل تکمیل زیر ساخت های خود را سپری می کنند؛ گفت: بخش عمده ای از اراضی آنها بالغ بر ۱۲۰۰هکتار در مرحله ی واگذاری بوده یا واگذار شده است.

به گزارش باربن، منصوری، رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی اظهار کرد: در سطح کشور بیش از 25 هزار هکتار از اراضی مستعد توسعه شهرک های گلخانه ای شناسایی شده است که در صورت همکاری های مطلوب از سوی وزارتخانه های خدمات رسان اعم از وزارت نیرو و وزارت نفت در خصوص تامین برق و گاز مورد نیاز این شهرک ها شاهد توفیقات خوبی در گسترش تولیدات محصولات گلخانه ای در سطح کشور خواهیم بود.

 منصوری تصریح کرد: برای گسترش  شهرک های گلخانه ای ابتدا اراضی مستعد شناسایی می شود و در مرحله بعدی با تامین منابع اعتباری ،زیر ساخت ها از قبیل آب،  برق، سوخت مورد نیاز برای شهرکها تامین و به سرمایه گذاران واگذار می کنیم. در شرایط فعلی بالغ بر 120 شهرک در نقاط مختلف کشور مراحل تکمیل زیر ساخت های خود را سپری می کنند .که بخش عمده ای از اراضی آنها بالغ بر 1200هکتار در مرحله ی واگذاری بوده یا واگذار شده است.

 وی افزود:  با توجه به مقوله کمبود آب کشاورزی امیدواریم با حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران در این بخش، زمینه های  ایجاد اشتغال و بهره وری در تولید محصولات گلخانه ای و در مراحل بعد صادرات آن را به کشورهای همسایه فراهم آوریم.

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های گلخانه ای کشاورزی با بیان اینکه توسعه واحدهای گلخانه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر است گفت: برای تولید یک کیلوگرم محصول در شرایط باز در حدود 400 لیتر آب مورد نیاز است در حالی که در شرایط گلخانه ای می توان این میزان محصول را تنها با مصرف 30 لیتر آب تولید کرد . به عبارت دیگر میزان بهره وری در شرایط گلخانه ای 10حداقل برابر بیشتر از شرایط کشت در فضای باز است.

 وی با بیان اینکه در راستای حمایت از سرمایه گذاران درزمینه توسعه واحد های گلخانه ای تسهیلات بانکی ارزان قیمت با بهره کم در اختیاز این متقاضیان قرار می گیرد، گفت: این تسهیلات برای مناطق محروم و مرزی با سود بانکی فقط 4 درصد پرداخت می شود و برای سایر مناطق روستایی 6 درصد است؛ توصیه ما نیز به سرمایه گذاران این است که از این فرصت ارزشمند و استثنایی که دولت در اختیارشان قرار داده است نهایت استفاده را بکنند .

 منصوری افزود: سعی ما بر این است که در مقوله بازاریابی و بسته بندی تولیدات گلخانه ای خود را با استانداردهای جهانی و بین المللی هماهنگ نمائیم تا تولیدات آتی این شهرک ها نیز بتواند با قیمت مناسب و بازار یابی خوب روانه بازار مصرف کشورهای همسایه بشود.

۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۶:۰۶ 228 0